Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

 dni_kultury_2014

Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy…czyli majowe, nietypowe lekcje biblioteczne. Lekcje biblioteczne są jedną z form popularyzacji i rozwijania czytelnictwa wśród dzieci. Ich celem jest motywowanie do czytelnictwa, kształtowanie kultury i gustów czytelniczych, promowanie wartościowych książek i usług bibliotecznych, zapewnienie aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Wizyty dzieci w bibliotece są doskonałą okazją do zdobywania i pogłębiania wiedzy, nadając jednocześnie nauce charakter zabawowy.
W tym roku, w ramach obchodów Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, Biblioteka zaprosiła na lekcje uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Stawiskach. Naszym celem było zachęcenie dzieci do uczestnictwa w życiu biblioteki, przyciągnięcia do niej tych, którzy na co dzień nie wykazują większego zainteresowania książką i biblioteką.
Paniom z biblioteki dzieci podziękowały śpiewającym występem na scenie.