Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora sportu na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik -2012 w Stawiskach

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego zostali  wybrani:

 

 Pan Piotr Święcki  zam. Łomża

Pani Katarzyna Arnista zam. Czerwone

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów  otrzymali:
 Pan Piotr Święcki  zam. Łomża i Pani Katarzyna Arnista zam. Czerwone.


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                    Bożena Raczyńska