Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

Orlik 2012

turniej

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W STAWISKACH

zaprasza

  do wzięcia udziału

w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOKiS

 

Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

od 16 lat – 20 sierpnia 2011r. o godz. 1000

do 16 lat – 21 sierpnia 2011r. o godz. 1000

 

Mecze rozgrywane będą na „ORLIK - u” w Stawiskach

 

 

Zgłoszenia składów drużyn przyjmowane będą do dnia 16.08.2011r., w siedzibie GOKiS-u, ul Krótka 4, oraz

na „ORLIK-u”, ul. Polowa 21

 

Regulamin rozgrywek dostępny na stronie internetowej: www.gokis-stawiski.pl, w siedzibie GOKiS,

oraz na „ORLIK-u”

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. 86-278-50-66



ZAPRASZAMY

Strona 4 z 4