Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

 sybiracy_podsumowanie

      6 mara 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zorganizowanej przy współpracy ze Społecznością Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach oraz IPN-em w Białymstoku. Gośćmi honorowymi spotkania byli Sybiracy: Jan Truszkowski, Zdzisław Ostrowski i Arkadiusz Kurkowski, którzy opowiedzieli o losach swoich i swoich bliskich na zesłaniu. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Pan Jan Truszkowski. W szczegóły tematu deportacji wprowadził uczestników spotkania Pan Andrzej Muczyński pracownik IPN w Białymstoku. Przeżycia Sybiraków przybliżył gościom montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej pod opieką Pani Krystyny Gąsiewskiej i Mirosławy Pomichowskiej. Zarówno wykonawcy jak i opiekunowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 
Podczas przerwy Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzięgielach częstowały gości chlebem własnego wypieku i smalcem własnego wyrobu.
       W dniach 7 i 9 marca 2012r. Pani Krystyna Gąsiewska w oparciu o wystawę przeprowadziła 11 lekcji historii. 13 marca 2012r. na lekcję historii swoich uczniów przyprowadziły Panie ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach.
       Serdeczne podziękowania składamy głównej inicjatorce projektu – Pani Krystynie Gąsiewskiej. Za współpracę dziękujemy również Pani Mirosławie Pomichowskiej i Paniom z KGW w Dzięgielach