Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

czerwieniacy

25 listopada 2012r. Koła Gospodyń Wiejskich z Dzięgiel, Jurca i Rostek wzięły udział w promocji płyty zespołu „Czerwieniacy” z Czerwonego.