Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

czytanie-fredro

„Narodowe Czytanie”  to zainicjowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania dzieł literackich najsłynniejszych polskich autorów. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

5 września 2013r. w GOKiS-ie utwory A Fredry czytali pracownicy GOKiS, Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy gminy.

Bajeczka o osiołku  - Aleksander Fredro

 

Osiołkowi w żłoby dano,

W jeden owies, w drugi siano.

Uchem strzyże, głową kręci.

I to pachnie, i to nęci.

Od którego teraz zacznie,

Aby sobie podjeść smacznie?

 

 Trudny wybór, trudna zgoda -

Chwyci siano, owsa szkoda,

Chwyci owies, żal mu siana.

 

I tak stoi aż do rana,

A od rana do wieczora;

Aż nareszcie przyszła pora,

Że oślina pośród jadła -

Z głodu padła.