Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

II-przeglad-koled-i-pastrolaek-2014