Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

pasek_UE

Ogłoszenie

       Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 organizuje szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów działań na temat możliwości przyznawania pomocy, wypełniania wniosków oraz zasad realizacji i rozliczania operacji:
         1. Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
         2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
         3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
TERMINY SZKOLEŃ:

DATA

GODZINY

MIEJSCE

12.09.2012

10:00 14:00

Urząd Gminy w Zbójnej - sala konferencyjna

12.09.2012

9:00 – 13:00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

12.09.2012

13:30 – 17:30

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonem

13.09.2012

9:00 – 13:00

Urząd Gminy w Grabowie - sala narad

13.09.2012

13:30 – 17:30

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

14.09.2012

9:00 – 13:00

Urząd Miejski w Nowogrodzie - sala konferencyjna

25.09.2012

16:00 – 20:00

Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku


 

 

 

Serdecznie zapraszamy