Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

Informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-na-orliku

W wyniku postępowania rekrutacyjnego został wybrany Pan Piotr Święcki, zam. Łomża

Uzasadnienie wyboru

      Pan Święcki Piotr spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania pracy instruktora sportu. Posiadane przez niego umiejętności oraz cechy charakteru gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków na ww. stanowisku.