Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

ferie_zimowe_2015_w_jurcu

 

Dzięki dofinansowaniu przez Gminną Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach, mogliśmy w ramach aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych zorganizować zabawę a także uświadomić wszystkim obecnym jakie skutki  niesie za sobą picie alkoholu. 

Źródło:  http://naszjurzec.jimdo.com/