Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

Uroki utęsknionej zimy natychmiast wykorzystały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzięgielach. Doskonałą zabawę miały zarówno dzieci jak i dorośli.