Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

 ulani_w_dziegielach

4 maja 2013r.Ułani ze Stowarzyszenia Sportowo- Jeździeckiego im. 10Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie realizując w ramach Małych Projektów operację -”Rajd szlakiem przemarszu 10 Pułku Ułanów Litewskich”, konno i wozami taborowymi odwiedzili mieszkańców Dzięgiel. W trakcie postoju Ułani zaprezentowali

Musztrę Kawaleryjską.

Tajemnice kontaktu z koniem.

Historię Stowarzyszenia Sportowo – Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzięgielach przywitały gości swojskim jadłem.