Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

Świetlica w Karwowie