• localisationul. Krótka 4, 18-520 Stawiski, woj. Podlaskie,
 • telŚwietlica - 86 278 5579, Biuro GOKiS oraz Biblioteka - 86 278 52 29
 • openOtwarte: Poniedziałek - Piątek, 8:00 -16:00

A A A

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność architektoniczna budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach

 

Budynek: ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski

Brak parkingu.

Budynek parterowy z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością, drzwi wejściowe szerokie, brak dzwonków, łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jest możliwość kontaktu telefonicznego, celem ustalenia sposoby załatwienia sprawy.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

 

Budynek: Rostki 44, 18-520 Stawiski

Jest parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Budynek piętrowy, bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, drzwi wejściowe szerokie, brak windy, brak dzwonków.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

 

Budynek: Dzięgiele 13, 18-520 Stawiski

Jest parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Budynek parterowy bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, ze schodami, przy których zamontowane są poręcze. drzwi wejściowe standardowe, brak dzwonków.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

 

Budynek: Poryte, 18-520 Stawiski

Jest parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Budynek parterowy, ze schodami, przy których zamontowane są poręcze. bez podjazdu, drzwi wejściowe standardowe, brak dzwonków.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

 

Budynek: Dzierzbia77, 18-520 Stawiski

Jest parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Budynek piętrowy, bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, drzwi wejściowe szerokie, brak windy, brak dzwonków.

 

Budynek: Jurzec Szlachecki 53, 18-520 Stawiski

Jest parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Budynek parterowy z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością, drzwi wejściowe szerokie, brak dzwonków, łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

 

Budynek: Budy Stawiskie 1, 18-520 Stawiski

Jest parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Budynek parterowy z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością, drzwi wejściowe szerokie, brak dzwonków.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Dołożymy wszelkich starań, aby nasza strona //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  była zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa gokis-stawiski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane po 21.05.2018 r
  lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.
 • Zamieszczone nagrania wideo z imprez, przedstawień oraz muzyczne klipy wideo nie posiadają napisów.
 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie obrazów lub grafik.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Podmiot publiczny zapewnia komunikację telefoniczną, e-mailową, listowną. Dane do komunikacji dostępne są na stronie internetowej GOKiS w Stawiskach.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik wychodzi do klienta z niepełnosprawnością ruchową.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 86 278 52  29 Świetlica: +48 86 278 5579

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny:

 1. Krótka 4, 18-520 Stawiski

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej jest możliwość zgłaszania uwag w wygodnej dla klienta opcji.

Osobą kontaktową jest: Przemysław Niedźwiedzki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ SERWISUWWW.GOKIS-STAWISKI.PL

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.gokis-stawiski.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
https://www.gokis-stawiski.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon Biuro: +48 86 278 5229 Świetlica: +48 86 278 5579

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny:

18-520 Stawiski

Biuro GOKiS: ul. Polowa 26, Świetlica GOKiS: ul. Krótka 4

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2011 r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.05.2018 r

Strona internetowa gokis-stawiski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane po 21.05.2018 r
  lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.
 • Zamieszczone nagrania wideo z imprez, przedstawień oraz muzyczne klipy wideo nie posiadają napisów.
 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są cześciowo w formie obrazów lub grafik.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • klient ma prawo wstępu z psem asystującym;
 • podmiot publiczny zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik wychodzi do klienta z niepełnosprawnością ruchową,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Przemysław Niedźwiedzki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu Telefon Biuro: +48 86 278 5229 Świetlica: +48 86 278 5579. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności jest Katrzyna Dzikowska

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Deklarację sporządzono dnia: 25.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Załączniki

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego