W akcję szycia maseczek ochronnych włączyły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babeczki” ze Stawisk. Z materiałów przekazanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku Panie uszyły około 300 szt. maseczek, które rozdystrybuowane zostały wśród mieszkańców Gminy Stawiski. W rozwożenie maseczek zaangażowali się pracownicy GOKiS w Stawiskach.

 

Kilka zdjęć z akcji

Kapituła konkursu przyznała I nagrodę w kategorii działania skierowanego do minimum 3-ch miejscowości za inicjatywę pt. „Czerwony Kapturek w adaptacji seniorów ze Stawisk”.
Nagrodę z rąk wicemarszałka województwa podlaskiego odebrała Prezes Stowarzyszenia Katarzyna Dzikowska wraz z głównymi postaciami z bajki; Czerwonym Kapturkiem – Pani Ewa Żurawska i Zajączkiem – Pani Irena Konrad.