• localisationul. Krótka 4, 18-520 Stawiski, woj. Podlaskie,
  • tel(086) 278 5066 lub (086) 278 5579
  • openOtwarte: Poniedziałek - Piątek, 8:00 -19:00

W niedzielę 9 czerwca 2019 r  GOKiS, Koło Seniora oraz KGW z Dzierzbi i Porytego reprezentowali Gminę Stawiski na imprezie  „8 Gmin w Jednej Krainie” i „Dni Małego Płocka”. W tak doborowym  towarzystwie nie mogło zabraknąć dobrego humoru i salw śmiechu. Panie częstowały odwiedzających nasz namiot gości gołąbkami, nalewkami i ciastem. Wszystko oczywiście własnej roboty.

Katarzyna Konopka - Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski, przez wiele lat kierująca również Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Stawiskach, osoba zasłużona w działalności społecznej i kulturalnej na rzecz mieszkańców miasta i gminy Stawiski znalazła się w gronie 10 osób wyróżnionych w trakcie III Podlaskiej Gali Ekonomii Społecznej. W święcie III sektora zorganizowanym przez  Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży uczestniczyło ponad 250 osób. Wyróżnienie z rąk Pawła Backiela – Prezesa Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i szefa OWES pani Katarzyna Konopka odebrała w obecności pani Agnieszki Rutkowskiej, burmistrz Stawisk.