• localisationul. Krótka 4, 18-520 Stawiski, woj. Podlaskie,
  • tel(086) 278 5066 lub (086) 278 5579
  • openOtwarte: Poniedziałek - Piątek, 8:00 -19:00

Katarzyna Konopka - Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski, przez wiele lat kierująca również Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Stawiskach, osoba zasłużona w działalności społecznej i kulturalnej na rzecz mieszkańców miasta i gminy Stawiski znalazła się w gronie 10 osób wyróżnionych w trakcie III Podlaskiej Gali Ekonomii Społecznej. W święcie III sektora zorganizowanym przez  Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży uczestniczyło ponad 250 osób. Wyróżnienie z rąk Pawła Backiela – Prezesa Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i szefa OWES pani Katarzyna Konopka odebrała w obecności pani Agnieszki Rutkowskiej, burmistrz Stawisk.

 

27 maja 2019 roku w Auli Uniwersyteckiej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbył się zorganizowany przez Agencję Telewizyjno- Estradową TV Media, finał Ogólnopolskiego Programu Wygraj Szansę, do którego przystąpiła również Gmina Stawiski reprezentowana przez Aleksandrę Sokołowską.

 

20 maja 2019 roku grupa seniorów ze Stawisk na zaproszenie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” i Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wyjechali do Nowogrodu, gdzie obejrzeli sztukę teatralną pt. „Òd Gwiôzdczi do swiãtégò Môrcëna” w wykonaniu Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina.