A A A

W akcję szycia maseczek ochronnych włączyły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babeczki” ze Stawisk. Z materiałów przekazanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku Panie uszyły około 300 szt. maseczek, które rozdystrybuowane zostały wśród mieszkańców Gminy Stawiski. W rozwożenie maseczek zaangażowali się pracownicy GOKiS w Stawiskach.

 

Kilka zdjęć z akcji