• localisationul. Krótka 4, 18-520 Stawiski, woj. Podlaskie,
 • tel(086) 278 5066 lub (086) 278 5579
 • openOtwarte: Poniedziałek - Piątek, 8:00 -19:00

Katarzyna Konopka - Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski, przez wiele lat kierująca również Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Stawiskach, osoba zasłużona w działalności społecznej i kulturalnej na rzecz mieszkańców miasta i gminy Stawiski znalazła się w gronie 10 osób wyróżnionych w trakcie III Podlaskiej Gali Ekonomii Społecznej. W święcie III sektora zorganizowanym przez  Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży uczestniczyło ponad 250 osób. Wyróżnienie z rąk Pawła Backiela – Prezesa Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i szefa OWES pani Katarzyna Konopka odebrała w obecności pani Agnieszki Rutkowskiej, burmistrz Stawisk.

 

 

W gronie wyróżnionych najaktywniejszych podmiotów ekonomii społecznej i wybitnych osobowości zaangażowanych w działalność społeczną i wolontaryjną obok pani Katarzyny Konopki, znaleźli się:

 1. Elżbieta Grzanko - Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży,
 2. Hieronim Łada - trener piłki nożnej, zaangażowany w rozwój Łomżyńskiego Klubu Sportowego,
 3. Adam Frąckiewicz - Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży,
 4. Marcin Pieńkowski - Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego,
 5. Marcin Piotrowski - Trener Uczniowskiego Klubu Sportowego 4 Łomża,
 6. Andrzej Wojtkowski - Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Sportu; od lat związany z UKS „Dziewiątka” Łomża,
 7. Spółdzielnia socjalna Poezja Smaku – świadczy usługi gastronomiczne; realizuje zamówienia dla podmiotów publicznych takich jak PUP, MOPS, CIS, OWES.
 8. Wiesław Domański - Komendant Hufca ZHP im. Adam Chętnika w Łomży,
 9. Ewelina Ajdyn - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Grajewo.

Spotkanie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych odbyło się w dniach 31 maja – 1 czerwca w Hotelu Belfort w Piątnicy. Uczestnicy III Podlaskiej Gali Ekonomii Społecznej mieli okazję wysłuchać kilku interesujących wykładów, bo jej celem jest również upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców województwa podlaskiego o działalności organizacji pozarządowych oraz aktywności liderów życia społecznego.

W Podlaskiej Gali Ekonomii Społecznej obok przedstawicieli III sektora udział wzięli m.in. samorządowcy. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski.