• localisationul. Krótka 4, 18-520 Stawiski, woj. Podlaskie,
 • tel(086) 278 5066 lub (086) 278 5579
 • openOtwarte: Poniedziałek - Piątek, 8:00 -19:00

BUSINESS POINT KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA

Projekt Business Point Kraina Mlekiem Płynąca realizowany jest w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny przez Fundację Science Point
w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Gospodarczego.

Obszar realizacji projektu jest tożsamy z obszarem funkcjonowania LGD Kraina Mlekiem Płynąca tj. gminy:

 • Grabowo
 • Kolno
 • Mały Płock
 • Nowogród
 • Stawiski
 • Turośl
 • Zbójna
 • Miasto Kolno

DO KOGO JEST KIEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU?

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:

– bezrobotnymi, lub

– nieaktywnymi zawodowo

w szczególności znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoby starsze po 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnością,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

CO OFERUJE PROJEKT?

Etap I: Bezpłatne doradztwo w zakresie pisania biznes planów.

Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne w kwocie do wysokości 23 050,00 zł.

Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

 

16 wrzesień 2019 – 14 październik 2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty:

Fundacja Science Point                                                Terenowe Biuro Projektu

Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok            ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

Tel. 730 016 330                                                               Tel. 730 016 330

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                    Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. – pt. godz. 8:00 – 16:00 każdy piątek w godz. godz. 10:00 – 14:00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

BUSINESS POINT KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA

Projekt Business Point Kraina Mlekiem Płynąca realizowany jest w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny przez Fundację Science Point
w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Gospodarczego.

Obszar realizacji projektu jest tożsamy z obszarem funkcjonowania LGD Kraina Mlekiem Płynąca tj. gminy:

 • Grabowo
 • Kolno
 • Mały Płock
 • Nowogród
 • Stawiski
 • Turośl
 • Zbójna
 • Miasto Kolno

DO KOGO JEST KIEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU?

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:

– bezrobotnymi, lub

– nieaktywnymi zawodowo

w szczególności znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoby starsze po 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnością,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

CO OFERUJE PROJEKT?

Etap I: Bezpłatne doradztwo w zakresie pisania biznes planów.

Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne w kwocie do wysokości 23 050,00 zł.

Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

16 wrzesień 2019 – 14 październik 2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty:

Fundacja Science Point                                                Terenowe Biuro Projektu

Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok            ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

Tel. 730 016 330                                                               Tel. 730 016 330

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                    Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. – pt. godz. 8:00 – 16:00 każdy piątek w godz. godz. 10:00 – 14:00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.